Zen je cestou k moudrosti, soucitu a všimavosti

zen buddhismus

O Zenu již bylo napsáno mnohé, ale všude se uvádí tři základy, které jsou zvláště důležité. Tyto poznatky a postupy pocházejí z Buddhova učení a mohou být používány lidmi všech vyznání.

Tou první je probuzení moudrosti, kterou Buddha nazývá správný názor. Jde o to vidět pojímivost, vlastní podstatu a podstatu všeho, co existuje a co nás obklopuje. Vidět přes iluzi rozškatulkovaného myšlení abychom pochpili, jak každý atom, řeka, planeta a živá bytost v našem vesmíru vzniká společně, vzájemně na sobě závisí a tvoří jeden celek. Hovořili již o tom Einstein, Lao Tsu, Alan Watts a mnoho dalších. Van Gogh vyjádřil tuto jednotu ve svých obrazech. Tato moudrost je součástí velkého umění, poezie, mysticismu, fyziky, ekologie a stejně tak i Zenu.

zen 1

Druhým je etické chování a soucit, oceňování života, nikoliv hmotných věcí a bohatství. Podpora a pomoc s cílem snížit násilí a utrpení, pěstovat laskavost a rovnost ve společnosti. Upředňostňování míru, lásky a soucitu je podstatou toho, co se mnozí moudří lidé snaží sdílet s celým světem. To jsme mohli vidět u Ježíše, Gándhího, Beatles a Martina Luthera Kinga, stejně jako u Buddhy. Učili, že skutečně změnit svět lze jedině tehdy, pokud se řídíme moudrosti našich srdcí. Schází-li láska, nespočet problémů lidstva nelze vyřešit.

Umění Zenu dále učí všímavosti a koncentraci. Být si vědom toho, co zde právě teď děláme a kde vůbec jsme. Meditační praxe, která je prováděna v sedě, je určena k pomoci při úsilí o koncentraci a zklidnění mysli. Jde o moment uvědomění v každé situaci, který Buddha silně zdůrazňoval. Prostřednictvím praxe ve všímavosti získáme hlubší vhled jak pracuje naše mysl a porozumíme našemu myšlení, touhám a emocím, které vytvářejí v našem životě utrpení. Postupem času se naučíme věřit v tvůrčí inteligenci ducha, nalezneme intuitivní moudrost, která existuje v každém z nás.

zen 4

Samotná meditace a všímavost jsou jádrem praktikování Zenu, avšak jsou také nezbytnou součástí mnoha jiných systémů.  Tai chi, nebo jóga, malba, modlitba, ale i vaření, hra na klavír a mnoho dalších forem cvičení může produkovat podobné výsledky. Tyto tři principy, které Buddha učil, jsou propojeny sinergicky a vzájemně spolu souvisí. Postupem času a praxí se stáváme více soucitnými, vědomými, radostnějšími a žijeme se sebou samými v míru.

Roman

redaktor Cool magazine