Zen buddhismus: Jak cvičit zazen a jeho výhody

Zen buddhismus

Ačkoliv se prostý akt sedění v zazenu zdá být skoro příliš jednoduchý na to, aby byl zajímavý, je velmi důležité si uvědomit, že v našem normálním denním životě vždy interpretujeme svět před námi a jen zřídka prostě „jsme“ v tomto světě tak jak je. Takže sezení v pozici zazenu je cestou prožití prostého stavu „bytí“ v tomto světě spíše než úmyslem zatížený postoj „stávání se něčím“, který tvoří podstatnou část našeho každodenního života.

Co potřebujeme ke cvičení zazenu?

Zazen potřebuje minimum prostoru. Pouze tolik, kolik je třeba k sezení se zkříženýma nohama.

„Pro cvičení zazenu je vhodné tiché místo. Připravte si silnou podložku. Nedovolte vstoupit větru nebo kouři. Nedovolte proniknout dešti nebo vlhku. Vyhraďte si místo, kam se pohodlně vejdete. Místo pro sezení by mělo být světlé….“

Zafu – polštář pro cvičení zazenu

zen meditaceZafu je kulatý polštář, který se používá pro cvičení zazenu. Zafu střední velikosti má asi 38 cm v průměru a asi 145 cm po obvodu, ale můžete zvolit velikost zafu tak, aby vyhovovala vám. Zafu je silně vycpáno kapokem, takže i když na něm sedíte drží svoji výšku asi tak 12 cm. Příliš měkké zafu není dobré. Samozřejmě že je možné cvičit bez zafu.

Můžete místo něj použít několikrát přeloženou přikrývku, srolovaný přehoz přes postel nebo několik běžných stabilních polštářů položených na sebe.

Zabuton – podložka pro cvičení

Ve většině domech na Západě jsou tvrdé podlahy a tak je lepší umístit váš meditační polštář v místnosti, která je dobře vyložená koberci nebo umístit pod váš polštář podložku. Podložka v japonském stylu tzv. zabuton má asi tak jeden metr čtvereční a je lehce naplněna bavlnou nebo kapokem tak, aby měla ochranný a tlumivý efekt na nohy. Když cestuji, cvičím občas zazen na posteli, pokud má pevnou matraci. Jako zafu používám srolovanou přikrývku nebo polštář.

Jak cvičit Zazen

Umístěte meditační podložku a zafu na zem asi tak 90 cm od holé zdi. Tradičně cvičíme zazen čelem ke zdi. Existují dva způsoby tradičního sedu. Začněme popisem pozice, která je pro mnoho začátečníků jednodušší – pozicí polovičního
lotosu.

Pozice polovičního lotosu

Posaďte se na zafu čelem ke zdi tak, aby váš zadek spočíval přímo uprostřed polštáře. Potom ohněte jedno koleno a přitáhněte jej tak blízko k zafu jak jen bez námahy můžete. Otočte koleno směrem ven tak, až se jeho vnější strana
dotkne podložky.

zen meditace

Položte obdobným způsobem chodidlo druhé nohy na protější stehno. Pro začátečníka je to poněkud obtížné. Pokud je to tedy na poprvé příliš bolestivé, můžete změnit strany a umístit na stehno opačné chodidlo. Budete-li cvičit pravidelně, vaše nohy se postupně uvolní a pozice pro vás bude jednodušší a přirozenější. Jestliže cítíte, že cvičení ve stále stejné pozici způsobuje nevyvážené napětí kolem vaší pánve, můžete po několika měsících cvičení změnit strany.

Pozice plného lotosu

Pozice lotosu je standardní pokročilou pozicí pro zazen.

zen meditace

Nejprve sedněte do pozice polovičního lotosu. S jedním chodidlem na stehně, pevně uchopte rukou chodidlo opačné nohy a zvedněte jej na stehno. Takto budou vaše nohy zkřížené s chodidly na obou stehnech a kolena budou (snad) spočívat na podložce.

zen meditace

Tato pozice je pro většinu začátečníků nepohodlná a nepřirozená, ale dalším cvičením se postupně stane pohodlnější. Po nějakém čase cvičení v pozici polovičního lotosu se nohy uvolní a vy zjistíte, že pozice plného lotosu je mnohem jednodušší.

Ruce

zen meditaceS nohama v pozici polovičního nebo plného lotosu umístěte vaše ruce do klína. Obě ruce jsou obráceny dlaněmi vzhůru, prsty nižší ruky podpírají prsty ruky vyšší. Jestliže máte pravou nohu výše, potom by měla být vaše levá ruka níže a naopak. Rukama utvořte ovál tak, že se vaše palce dotýkají.

Palce by se měly setkat přibližně ve výši vašeho pupku a měly by spočívat zlehka proti tělu. Obě paže držte lehce od těla a uvolněte ramena.

Hlava a krk

Máte-li ve správné poloze nohy a ruce, vypněte záda směrem vzhůru. Můžete zakývat hlavou ze strany na stranu, dopředu a dozadu dokud neucítíte, že spočívá na vrchu páteře svou vlastní vahou. Představte si, že vaše páteř a hlava tvoří komín z cihel, který držíte vertikálně v rovnováze tak, aby se neskácel.

zen meditacePáteř si udržuje přirozené zakřivení a my bychom se měli snažit ji v takto vyrovnané pozici bez přílišného napětí vytáhnout nahoru. Udržet záda přirozeně vzpřímená a vertikálně v rovnováze je nejdůležitější bod ve cvičení zazenu. Lidé si zvykli sedět s uvolněnými zakulacenými zády, ale v zazenu sedíme se zády vzpřímenými. Někdy je potřeba vyvinout trochu počátečního úsilí, abychom překonali naše denní zlozvyky a udrželi spodní část zad vzpřímeně. K tomu nám může pomoci vytočení hýždí lehce vzad a uvolnění břicha vpřed. S hlavou vyváženou na vrchu páteře, tlačte bradu jemně dolů a vzad a natahujte krk směrem vzhůru, jako byste byli vytahováni vzhůru za provaz připevněný k vrcholku hlavy.

V této pozici se mírně zakývejte ze strany na stranu a potom dozadu a dopředu dokud nenajdete vyváženou pozici. Vaše tělo by se nemělo naklánět doleva ani doprava, vzad ani vpřed.

Z počátku může být užitečné požádat přítele, aby vaši pozici zkontroloval. Možná se vám ze začátku nebude zdát tato vzpřímená pozice příliš pohodlná, protože takto vzpřímeně sedíte velmi zřídka. Vzpřímená pozice však není strnulost, v pozici je využita přirozená rovnováha těla.

Držet páteř přirozeně vzpřímenou je jádrem zazenu. Udržovat páteř vzpřímenou nám umožňuje vstoupit do klidného a vyrovnaného stavu těla a mysli.

Ústa

Zavřete ústa a zuby jemně přitiskněte k sobě. Dýchejte přirozeně nosem. Nepočítejte dechy. Nechte jazyk přirozeně spočívat za zuby.

Oči

Oči držte přirozeně otevřené. Neotevírejte je příliš do široka ani je nepřivírejte. Zaostřete zrak do bodu na zdi asi tak jeden metr před vámi. Pohled směřuje dolů v úhlu přibližně 45 stupňů. Necvičte s rozostřeným pohledem.

Začátek zazenu

Když sedíte ve vyrovnané pozici, kterou jsem popsal, zhluboka se nadechněte a vydechněte. Potom nakloňte trup dvakrát nebo třikrát doprava a doleva jako metronom a spočiňte ve vašem středu. Potom začněte cvičit.

zen meditaceNěkteré zen buddhistické školy učí praxi hlubokého břišního dýchání nebo vědomého počítání dechů. Některé také používají kóany, buddhistické hádanky určené k meditacím. Tyto techniky ale nejsou součástí autentického cvičení. S očima přirozeně otevřenýma a s ústy přirozeně zavřenými nepotřebujeme kontrolovat naše dýchání nebo se koncentrovat na naše myšlení nebo pocity. Prosté sezení ve vyrovnané pozici je začátek a konec zazenu. To je ten prostý stav, který nazýváme „zážitek reality“ nebo „zážitek pravdy“. Stav, který buddhističtí mistři považovali za základ jejich učení.

Co pociťujeme během zazenu?

Zazen je nejjednodušší forma činnosti. Pokud cvičíme zazen, na nic vědomě nemyslíme a ani se nesoustředíme na naše pocity či vjemy. Sedíme v prostém stavu bez rozlišování, kde je naše tělo a mysl v harmonii a plně soustředěno. Avšak
abychom se mohli bavit o stavu při zazenu nemůžeme se vyhnout dělení a třídění. Přes všechnu tuto intelektuální kategorizaci zůstává skutečným zážitkem zazenu pouze celková jednota.

Stav při zazenu je bez záměru a je odlišný od myšlení. Tento výrok zní poněkud divně, protože se běžně domníváme, že neustále myslíme. Během zazenu se ale vyhýbáme úmyslnému následování toku myšlenek soustředěním na udržení správné pozice. Samozřejmě, že se během zazenu v našem vědomí objevují spontánní myšlenky a představy, pro nás ale nejsou důležité. Pokud zpozorujeme, že o něčem přemýšlíme, měli bychom jednoduše přestat. Jestliže opravíme svou pozici, myšlenka nebo vjem se vytratí a naše vědomí se pomalu vyjasní a budeme se cítit vyrovnaně. V tomto poklidném a vyrovnaném stavu jsme ve stavu „odlišném od myšlení“.

Když cvičíme zazen, můžeme říci, že nejenom naše tělo a mysl je v jednotě, ale že také sedíme ve stavu, kde není žádného rozdílu mezi námi a okolím – světem kolem nás. Většina z vás již tento přirozený stav jednoty se vším zažila. Během zazenu si můžeme všimnout, že to není jenom pocit, ale skutečný stav věcí.

Zdroj: Eidó Michael Luetchford

Aleš

redaktor Cool magazine