Všichni jsme umělci s velkým potenciálem

Všichni jsme umělci s velkým potenciálem

Všechny lidské bytosti jsou kreativní povahy. Malé děti to vědí ve svých srdcích, ale jak stárneme, většina z nás začne mít pochybnosti. Žijeme totiž v kultuře, která odrazuje od kreativního myšlení, a my posléze začneme věřit, že umělecké schopnosti jsou vzácné. Tvůrčí úsilí bylo často kritizováno ze strany okolí, rodičů nebo učitelů. Očekávání a srovnávání nás samotných i ostatních se standardy mělo a má vliv na naši práci.

"Každé dítě je umělec. Problém je, jak má zůstat umělcem, jakmile vyroste." Pablo Picasso

Na počátku minulého století byly vzdělávací systémy vedoucích národů úmyslně navrženy k potlačení tvůrčího myšlení a samostatnosti, aby tak podpořili shodu a poslušnost k autoritám. V důsledku toho většina lidí přešla k přesvědčení, že jsou tvůrčí schopnosti vzácné. Neuvědomují si, že jde o mýtus, který byl součástí organizovaného úsilí ve školách a ve společnosti. Nyní se o totéž nesnaží pouze jen ti u moci, snažíme se o to i my samotní, neboť je to tak pro nás pohodlnější.

Pablo Picasso 6

Ve skutečnosti má každý z nás velký nevyužitý tvůrčí potenciál, ale stejně jako semena je potřeba i naše jedinečné talenty zalévat, kultivovat a živit. Je v našich silách, abychom pěstovali lásku k učení a kreativitě. Většina skutečných umělců zažívá pocit štěstí a spokojenosti, mohou-li tuto lásku rozvíjet. Přitom riskují, dělají chyby, řeší problémy spolu s ostatními a experimentují, protože to všechno jsou základní součásti tvůrčího procesu.

Umělec by se neměl srovnávat s druhými, pokud si chce zachovat důvěru v sebe.

Myšlení, které srovnává, je velkým zabijákem vnitřní motivace a tvořivosti. Příkladem mohou být opět školy, kde jsou děti neustále testovány podle osnov a směrnic pro každý školní stupeň. Většina se pak vzdálí určité činnosti a umělecké formě, protože vidí, jak jsou jiní dobří a začnou pochybovat o svém vlastním potenciálu. Jedině pokud není dítě vůči vlastním chybám kritické a odsuzující, vzniká vnitřní motivace a začíná se v něm prohlubovat pocit vnitřního štěstí. Chceme-li se stát umělci, trávíme většinu svého času cvičením a učením se o tom, co nás baví.

„Lidé, jimž se líbí mé obrazy, neplatí za ně tolik, jako ti, kteří chtějí, aby se líbili jejich hostům.“ Pablo Picasso

Nejlepším způsobem, jak se inspirovat v učení a vychutnávat si kreativní činnost, je pomoci mladým lidem zažívat radost v jejich aktivitách. S určitou obezřetností je také dobré povzbuzovat je, aby napodobovaly ty, které nejvíce milují a získali tak inspiraci. Všichni umělci, když začali studovat, kopírovali a napodobovali ostatní. Mladí lidé by se měli nechat inspirovat zručnými spisovateli, básníky, hudebníky, vědci, herci, sportovci a jinými umělci, ale i třeba vlastními rodiči. Stávají se tím jejími učiteli a hrdiny, nedílnou součástí prostředí, které podporuje jejich růst a umožňuje rozvíjet vlastní dovednosti a sebedůvěru. Způsob, jak se inspirovat v učení a být kreativní, je studovat a napodobovat to, co nejvíce milujeme.

creative-5

Každá činnost, které se účastníme, může být příležitostí k učení, radosti a tvořivosti. Jsme-li zajedno s naší duší a přirozeným potenciálem, život nás sám začíná vést jako proud nesoucí loď po řece.

Přílišné přemýšlení o budoucnosti nebo pocit, že jsme nuceni něco dělat je rozptýlení, které blokuje jak rozvoj našeho potenciálu, tak prožitky jednoduché radosti z kreativní činnosti a talentu. Mnoho světových problémů a neštěstí vychází z pocitu, že nám stále něco chybí, lidé se honí za štěstím, za pomyslnou představou úspěchu, budoucích výsledků a potěšení. Jsme naučeni přemýšlet tímto způsobem – jako spotřebitelé a pracovníci zaměření na budoucnost, spíše než tvůrci a producenti zakotvení v současnosti. Musíme se proto nejprve sami osvobodit od všech mýtů a až pak ukazovat našim dětem, že život poskytuje nekonečné možnosti tvůrčí svobody a jak může být ve skutečnosti pestrým a bohatým.

„Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.“ Pablo Picasso

Roman

redaktor Cool magazine