Sedm nevšedních způsobů, jak pečovat o seniory

jak pečovat o seniory

Senioři jsou na světě nejrychleji rostoucí populací, a jak přichází stáří, jejich potřeba pozornosti a péče je čím dál naléhavější. Souběžně s tím se mnoho seniorů dostává do náročné finanční situace a nemohou si tudíž dovolit speciální péči, kterou potřebují. Ačkoliv ne každý se, ať už v myšlenkách nebo aktivně, zabývá každodenní péčí o seniory, jedná se o problém, který se určitým způsobem dotýká nás všech. Těchto sedm iniciativ pomáhá seniorům zestárnout důstojně, s láskou a úsměvem.

PARO terapeutický – robot

Terapie za pomoci zvířat si klade za cíl zlepšit sociální, emocionální a kognitivní funkce, a je často využívána pro zlepšení péče o seniory, oběti traumatu, a lidí, kteří se vyrovnávají s vážnou nemocí. V případě, kdy není možné použít živé zvíře, přichází na řadu Paro, interaktivní robot. Je vyrobený podle roztomilého tuleního mláděte, vybavený pěti senzory, což posiluje jeho schopnost napojit se na člověka a uzdravovat. Překvapivě živý, heboučký robot má pohyblivé tělo, vydává roztomilé zvuky, reaguje na dotyk a hlas, je schopný přizpůsobit své chování podle toho, co vyhovuje uživateli.

Paro terapeutský robot

Paro, vytvořený japonskou společností AIST, se stává běžným kamarádem v domovech pro seniory napříč Spojenými státy i v Evropou.

Američtí senioři učí brazilské studenty

CNA, jazyková škola v Sao Paulo přišla s inovativní myšlenkou jak jediným způsobem motivovat americké seniory a vzdělávat mladé Brazilce – dát je dohromady jako učitele a studenty. Navázali spolupráci s domovem pro seniory v Chicagu, CNA vytvořila platformu podobnou skypu, která nahrává každý rozhovor mezi studentem a seniorem a posílá ho učiteli jako video na youtube. Výsledky byly více než jen pedagogické – ukázaly, že lidé různých generací i kultur mohou navázat krásný vztah a vytvořit efektivní spolupráci.

CNA - Američtí senioři učí brazilské studenty

Nejen výzkumy ukazují, že věci, které mají v životě smysl, například pomoc druhým, mají pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví.

Dopisy pro seniory

Život typického teenagera se točí kolem školy a času tráveného s přáteli, ale čtrnáctiletý Jacob Cramer není průměrný mladík. Cramer založil neziskovou organizaci Láska pro seniory za účelem distribuce milých dopisů po celých spojených státech – jen proto, aby jim udělal radost. Začal v roce 2013, Láska pro seniory začíná získávat na síle, dopisy přicházejí ze všech koutů světa, od Austrálie až po Island.

Dopisy pro seniory

Zapojit se do Cramerova hnutí je velmi jednoduché, ať už hledáte smysluplnou činnost pro sebe nebo pro své děti. Kreativní ručně psané dopisy mohou být poslány poštou, zprávy vytvořené na počítači mohou být předloženy online.

Hogewey – revoluční pečovatelská vesnice

Pečovatelské zařízení v Nizozemsku má revoluční přístup k péči o dospělé lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou, prostřednictvím Hogewey je obytná vesnice, která působí dojmem běžného života svých klientů a při tom má speciálně navržené domy, obchod, kino, kavárnu. Hogewey si klade za cíl zachovat nezávislost svých klientů, svobodu pohybu a poskytnout jim bezpečné prostředí pro vykonávání každodenních činností. Každému detailu je věnována speciální pozornost a nastavení každého ze sedmi typů bydlení je dělané na míru potřebám klientů a jejich předchozímu životnímu stylu.

Hogewey - revoluční pečovatelská vesnice

Atypické zařízení poskytuje celodenní péči prostřednictvím lékařů a sester, kteří zde nechodí v bílých pláštích nebo uniformách, nýbrž v civilu.

Taizo – fitness robot

Stejně jako robot Paro, i Taizo je robot japonské výroby navržený za účelem péče o starší občany, a také je roztomilý. S bezmála třiceti pohyby svých kožešinových rukávů převážně v sedě pomáhá stárnoucí populaci zůstat v kondici jednoduchým a zábavným způsobem.

Taizo - fitness robot

Taizo učí japonské klienty získat a udržet návyky lehkého kondičního cvičení. Podobná „rozhlasová“ cvičení jsou v Japonsku populární už přes 80 let.

Bankovní pečovatelské systémy

Rostoucí trend v péči o starší občany, „bankovní pečovatelské systémy“ vlastně propojuje celý svět a pomáhají seniorům získávat co nejlepší možnou pomoc. Princip je jednoduchý. Členové vydělávají peníze, které jsou použity na pomoc členům komunity tam, kde je to potřeba a ti je mohou použít na zajištění péče pro stárnoucí členy vlastní rodiny, nebo je mohou dokonce šetřit pro sebe . Pro lidi, kteří mají své rodiče nebo prarodiče daleko to znamená, že mohou pomoci, aniž by museli cestovat na dlouhé vzdálenosti.

Bankovní pečovatelské systémy

Popularita pečovatelských bankovních systémů hlavně v USA a Velké Británii roste. Pomáhá seniorům a zároveň povzbuzuje dobrovolnictví v lokálních komunitách.

ReServe – nezisková činnost pro stárnoucí profesionály

Další iniciativa založená na dobrovolnictví, ReServe, je nezisková oganizace, která spojuje odborníky starší 55 let s organizacemi, které potřebují jejich odborné znalosti. Neziskové organizace a veřejné orgány mohou začít čerpat z jejich životních zkušeností a zaplňovat tak mezery o obsazení některých pracovních pozic, zatímco senioři dělají dobrou věc pro svou komunitu a využívají svoje vědomosti a zkušenosti.

nezisková činnost pro stárnoucí profesionály

ReServe spolupracuje s neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi a vládnímu úřady všech typů a velikostí po celých spojených státech a je podporována veřejným a soukromými granty i individuálním dárcovstvím.

Roman

redaktor Cool magazine