Proč není vzdělávací systém schopen rozvíjet náš potenciál ?

Vzdělávání a lidský potenciál

Kdybych nebyl fyzikem, pravděpodobně bych se stal hudebníkem. Často myslím na hudbu. Hudba je mým snem. Chápu svůj život v hudebních termínech. Největší radost v životě mi poskytuje hudba. (Albert Einstein)

Ve sci-fi filmu Divergence by vyvinut systém testování lidí, jehož cílem bylo zařadit člověka do skupiny, pro kterou měl předpoklady. Hlavní hrdinové filmu se připojili k frakci neohrožených, ale jsou mnohostranní a zjistí, že je není možné zařadit do jediné skupiny.

V této zvláštní verzi budoucnosti jsou lidé vychováni a tříděni obrovskou sociální mašinérií. Jsou rozděleni do skupin s konkrétními úkoly  a tak je rozvíjena a oceňována jen malá část jejich schopností a potenciálu.

Vzdělávání a lidský potenciál

V jedné scéně mladý hrdina (Theo James ) ukazuje tetování, které má na zádech. Jsou na něm zobrazené symboly všech frakcí jako jednotlivé body čakry. Říká, že miluje sílu a dovednosti všech skupin a že nechce, ani nemůže být, pouze jednou z nich.

Tento moment příběhu byl velice působivý a možná měl vliv na to, že v současnosti je jak kniha, tak film, velice populární mezi mladými lidmi. Film je velkou metaforou moderní společnosti a vzdělávacího systému, který mnoho lidí opouští zlomených, asi jako nedokončené umělecké dílo. Film poukazuje na to, jak školy často ignorují jedinečný potenciál pro rozvoj dovedností v různých oblastech, který má každý z nás.

Během sledování tohoto filmu jsem si vzpomněl na Teorii mnohočetné inteligence od Howarda Gardnera.  Dělí inteligenci na 8 částí.

Vlastníme sociální a emoční inteligenci, schopnost vcítit se a starat se o ostatní, úspěšně s ostatními komunikovat, spolupracovat jako část týmu, budovat vztahy, chápat ostatní a získat vhled do jejich srdcí a myslí.

Teorii mnohočetné inteligence

Dále máme hudební a tělesnou inteligenci – schopnost zvládat složité kompozice, hrát na hudební nástroje, učit se ovládat vlastní tělo. Tyto schopnosti jsou běžně oddělené, používané společně se velice dobře doplňují a mohou být velice užitečné.

Také máme k dispozici vizuální typy inteligence, prostorovou a ekologickou inteligenci. Tyto schopnosti se projevují tvorbou filmů, vědy, techniky a výtvarného umění. Prostorová inteligence se týká systémového myšlení, což náš mozek využívá např. k vizualizaci složitých vztahů a propojení.

To je původ představy, kterou Albert Einstein správně zdůraznil, a to, že důležitější než znalosti, je fakt, že je člověk schopen reprezentovat a organizovat izolované myšlenky do unifikovaných mentálních modelů, které přesně odrážejí, jak svět funguje. Nápadité myšlení a názorné modely jsou naprosto nezbytné pro pochopení složitých situací a řešení komplikovaných problémů.

Konečně jsou tu dva typy dovedností, které jsou považovány za nejcennější a také jsou v moderní společnosti nejčastěji testovány a oceňovány – jazyková a matematická inteligence. Ty nám pomáhají zachovávat a předávat znalosti napříč časem. Je to jazyk čísel, práva, ekonomiky, obchodu i literatury. Problém je v tom, že jsme přecenili tyto poslední dvě oblasti a vyzdvihujeme je nad ostatní. Často se setkáváme s lidmi, i ve vedoucích pozicích, kteří vynikají v práci se slovy a čísly, ale mají nedostatky v jiných oblastech.  Například sociální a vizuální inteligence jsou naprosto nezbytné, pokud jde o moudré rozhodování, řešení problémů a schopnost spolupráce s ostatními.

vzdělávání a lidský potenciál

Naše neschopnost uplatňovat všechny typy inteligence stejnou měrou by mohla pomoci vysvětlit mnohé zdánlivě "neřešitelné" problémy, které nás obklopují – věčnou válku, ekologické katastrofy, rostoucí chudobu, násilí, nerovnosti, materialismus, problém závislosti a jiné formy strádání.

Řešení problémů kreativně a hledání harmonie v životě může uplatňovat každý z nás. Samozřejmě je komu potřeba rozvoj většího množství našich potenciálních schopností. Také je třeba motivovat naše vzdělávací systémy, aby byly schopny oceňovat všechny typy inteligence stejnou měrou. Není vhodné, aby byly matematické a jazykové dovednosti považovány za důležitější a lepší než ostatní.

Pokud se podíváte zpět do historie na lidi, které nazýváme "géniové", mnozí vyvolávají dojem, že jsou obdařeni všemi dostupnými druhy inteligence, které pracují společně a v souzvuku, podobně jako orchestr nebo jazzové kapely.

Einstein byl nejen skvělý matematik, také měl výbornou prostorovou představivost, staral o lidi a zvládal hru na hudební nástroj, konkrétně na housle. Byl by vynikal ve svém oboru, pokud by ho jeho rodiče nepodporovali v hudbě, kdyby omezil své zájmy pouze na matematiku a přírodní vědy?

Vzdělávání a lidský potenciál

Každá lidská bytost má jedinečné a nepoznané schopnosti. Vzdělávací systémy, které upřednostňují úzký rozsah dovedností, mohou ochromit náš tvůrčí potenciál, vytvářet umělá očekávání pro naše děti a omezit náš rozvoj

Existuje mnoho důkazů, které podporují myšlenku, že lidé, kteří dostali příležitost zvládnout širokou škálu dovedností, dosahují v životě větších úspěchů. Daří se nám v životě lépe, když máme příležitost žít a pracovat v souladu se svým vlastním já, když využíváme svých jedinečných talentů.

Roman

redaktor Cool magazine