Manipulace je součástí myšlení a chování každého člověka

Manipulace

Manipulace je fenomén, jehož dalekosáhlé následky si pravděpodobně nelze objektivně představit. Existuje v negativním i pozitivním smyslu a působí na druhé jak vědomě, tak nevědomě. Nejčastěji se setkáváme se situací, ve které aktér využívá manipulaci pro svůj vlastní prospěch.

Na druhou stranu, pokud zamýšlíme změnit situaci k lepšímu, často nejdeme přímo k pravdě, protože vyhodnotíme, že je v zájmu zúčastněných vést téma jinam, k jiné pravdě. Tímto jednáním můžeme například zanechat druhého v potěšení, kterého jsme docílili nějakým náznakem pravdy o něm samotném. Svých dobrých úmyslů využíváme, je-li našim cílem spokojenost druhého, ne ho zmást nebo naštvat. Hranice vztyčujeme rozhodnutím, do jaké míry chceme brát ohledy na potřeby druhých lidí. Jak je to potom s pravdou ?

Manipulace

Představte si modelovou situaci. Řidič jede rychlostí 130 km/h v místě, kde je povoleno 90 Km/h a zastaví ho policie.

"Pane řidiči, překročil jste rychlost.. o 40 km/h .."
Řidič odpoví "Já vím.. "
"Proč jste jel tak rychle?"
"Protože jsem to já."
"Jak to myslíte?"
"Jsem sám sebou, když jedu rychle."
Zírá na něj..
"Energie, proudící vzduchem. Chápete?"
Příslušník s řidičem prohodí několik dalších vět, ale vidíte, že se zamýšlí, když ho nechává fouknout do alkohol testeru.
"Mohl jste ohrozit další účastníky silničního provozu.." pokračuje.
"Nemohl. Sebe ovládám líp než jiný ve 40 km/hod."
Příslušník reaguje poučením, že právě řídí auto, pokud to neví.
Odpoví mu: "Vždyť vám to říkám".
Jeho výraz je nepopsatelný. Utrousí ještě několik vět, stále přemýšlí a nakonec mu řekne:
"Nerozumím vám, ale vím, že nekecáte. Vidím vám to na očích.."
"Jeďte, ale příště to bude za 5000 Kč.."

Manipulace

V popsané situaci by obvykle řidič zkoušel s policií smlouvat, vymýšlet si nebo hrát nějakou roli, ale představme si, že v tu chvíli se řidiči nijak nechtělo mlžit a řekl policii pravdu. Pokud se nad příkladem zamyslíme, uvědomíme si, že příslušníka zmanipulovala skutečnost a taky, že neexistuje nic takového jako ne-manipulace a je to možná jedna z mála věcí, kterou může vytknout každému každý.

Manipulace

Manipulace je součástí myšlení a chování každého člověka a my všichni bychom se měli zamyslet, když už nemůžeme tvrdit, že nikým nemanipulujeme, jak s ní budeme zacházet.

Manipulace

Sebeuvědomění a upřímnost je pravděpodobně nejlepší způsob, jak se od jejího vlivu osvobodit.

Manipulace

Manipulace

Foto: John Wilhelm

Roman

redaktor Cool magazine