Jógová terapie pomáhá k pevnému zdraví a duševní pohodě

Jógová terapie

Jógová terapie vychází z principu samotné jógy, ale je navíc doplněna o další účinné metody, které mají pomoci člověku zbavit se zdravotních těžkostí a také získat psychickou pohodu.

Pokud chodíte od lékaře k lékaři a vaše zdravotní problémy přesto přetrvávají, je v tomto případě vhodné hledat i jiné cesty a způsoby, jak se uzdravit. Skvělou doplňkovou metódou může být i jógová terapie.

Nejdříve je nutné pochopit podstatu jógy a jógové terapie. Cílem jógy je získání harmonie mezi tělem, duší a myslí. Dosáhnout tohoto stavu se ovšem nepodaří každému. Představte si, že tělo a mysl jsou spojené prostřednictvím určité energie. Jestliže dojde k jejímu narušení, například kvůli stresu, vzniká nerovnováha. V případě, že je člověk stresovaný dlouhodobě, automaticky se to promítne na jeho zdravotním stavu. Je tu však i další možnost: těžkosti, jejichž příčina tkví v lidském organismu, ale negativní myšlení je ještě zhoršuje (nesprávné držení těla a s ním související oslabené svalstvo mohou být příčinou nepříjemné bolesti hlavy, která se může zhoršit, když tuto bolest člověk vnímá příliš negativně). V takových případech je výbornou volbou jógová terapie, která může být individuální formy, případně probíhá v malé skupině, které se účastní lidé s podobnými problémy.

Jak jógová terapie funguje ?

Jógová terapieTerapie jógou se nesnaží pouze zmírnit symtomy konkrétních potíží, ale najít a odstranit jejich příčinu. Vnímá člověka jako celek a to je zohledněné v postupech, které při řešení zdravotních problémů využívá. Jsou to kupříkladu poznatky z fyzioterapie, očistné techniky, vizualizace a zpěv. Terapie jógou učí člověka jak relaxovat, jak se soustředit a také, jak se stravovat. Fyzické a dechové cvičení jsou samozřejmostí. V praxi se účastníci skupinových nebo individuálních terapií učí správně dýchat a objevit vztah, který existuje mezi dýcháním a vykonávaným pohybem. Na lekcích se tedy naučíte rozumět svému tělu a správně ho používat. Jestliže se v rámci jógové terapie využívají jógové pozice, přirozeně dochází k rozvoji síly, flexibility i stability. Pokud bychom chtěli jógovou terapii porovnat s jógou, v terapii jde především o zdravé tělo, resp. odstranění zdravotních potíží a získání niterní harmonie, která ovlivňuje fyzické zdraví.

Jógova terapie se nejčastěji využívá u problémů s pohybovým aparátem (bolest zad, bolest v kříži nebo kloubech) a také u řady dalších problémů, jako jsou například alergie, deprese a jiné úzkostné poruchy, trávící problémy, vysoký krevní tlak a podobně.

Roman

redaktor Cool magazine